دکوراسیون داخلی

دپارتمان دکوراسیون داخلی ، معماری و طراحی داخلی 

مدیا شید پارسه

[icon_box title=”دکوراسیون داخلی” size=”h2″ custom_font_weight=”100″ custom_font_style=”inherit” read_text=”See More” read_more_text_color=”#ffffff” icon_type=”custom” width_box_icon=”full” color=”none” icon_color=”#fe4444″ icon_style=”style1″ pos=”top” text_align_sc=”text_center” class_icon_box=”1409125910-1-78″ custom_font_size=”0″ heading_style=”heading_style1″ icon=”android” icon_size=”32″ width_images=”100″ height_images=”100″ width_box_font_awesome=”70″ custom_width_box_icon=”150″ custom_height_box_icon=”150″ preview_style1=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-01.jpg” preview_style2=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-02.jpg” preview_style3=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-03.jpg” preview_style4=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-04.jpg” preview_style5=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-05.jpg” preview_style6=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-06.jpg” box_icon_style=”square” custom_width_bg_images=”150″ custom_height_bg_images=”150″ link=”||” read_more=”title” margin_bt_title=”15″ preview_style7=”http://demo.thimpress.com/fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-07.jpg”]

بی شک هر فنی برای رسیدن به کمال خود نیاز به متخصص دارد. اما کسانی که میخواهند چیدمان و دکوراسیون داخلی بهتری را در فضای خود داشته باشند، لازم به شناخت اصول اولیه دارند. برای داشتن فضای زندگی زیباتر در آموزش ها و مقالات با ما باشید.

[/icon_box]

[icon_box title=”معماری و طراحی داخلی” size=”h2″ custom_font_weight=”100″ custom_font_style=”inherit” read_text=”See More” read_more_text_color=”#ffffff” icon_type=”custom” width_box_icon=”full” color=”none” icon_color=”#fe4444″ icon_style=”style1″ pos=”top” text_align_sc=”text_center” class_icon_box=”1409125910-1-78″ custom_font_size=”0″ heading_style=”heading_style1″ icon=”android” icon_size=”32″ width_images=”100″ height_images=”100″ width_box_font_awesome=”70″ custom_width_box_icon=”150″ custom_height_box_icon=”150″ preview_style1=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-01.jpg” preview_style2=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-02.jpg” preview_style3=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-03.jpg” preview_style4=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-04.jpg” preview_style5=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-05.jpg” preview_style6=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-06.jpg” box_icon_style=”square” custom_width_bg_images=”150″ custom_height_bg_images=”150″ link=”||” read_more=”title” margin_bt_title=”15″ preview_style7=”http://demo.thimpress.com/fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-07.jpg”]

معماری و طراحی داخلی استفاده از عناصر زیبایی شناختی در کنار ایجاد بهترین کاربری از فضاست. دکوراسیون داخلی از نظر ما یعنی بک گراندی از فرهنگ و خطوط شناسی معماری ایرانی در کنار پاسخ گویی به نیاز کارفرما، شعار ما برای طراحی فضاهای شما همین است و بس.

[/icon_box]

[icon_box size=”h2″ custom_font_weight=”100″ custom_font_style=”inherit” read_text=”See More” read_more_text_color=”#ffffff” icon_type=”custom” width_box_icon=”full” color=”none” icon_color=”#fe4444″ icon_style=”style1″ pos=”top” text_align_sc=”text_center” class_icon_box=”1409125910-1-78″ custom_font_size=”0″ heading_style=”heading_style1″ icon=”android” icon_size=”32″ width_images=”100″ height_images=”100″ width_box_font_awesome=”70″ custom_width_box_icon=”150″ custom_height_box_icon=”150″ preview_style1=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-01.jpg” preview_style2=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-02.jpg” preview_style3=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-03.jpg” preview_style4=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-04.jpg” preview_style5=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-05.jpg” preview_style6=”http://localhost/foobla/wp_4_fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-06.jpg” box_icon_style=”square” custom_width_bg_images=”150″ custom_height_bg_images=”150″ link=”||” read_more=”title” margin_bt_title=”15″ preview_style7=”http://demo.thimpress.com/fedora/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/icon-box/layout-07.jpg” title=”آموزش نرم افزار اسکچاپ (SketchUp)”]

محیط دوستانه و ساده نرم افزار SketchUp، در کنار قدرت در مدلینگ و رندر فضاهای سه بعدی و حتی دو بعدی فضا، امکان آزمون و خطای چند باره را برای کاربر فراهم می کند. مدیا شید پارسه مفتخر است برای اولین بار در ایران با حضور اساتید کارآزموده، دوره کامل کلاس ها را با قیمت مناسب برگزار کند.

[/icon_box]


هر گاه در منزلتان احساس آسایش کردید و جسمتان به وضوح آرام بود بدانید منزل شما را یک مهندس ساختمان ماهر ساخته است ولی اگر هنگام خروج از منزل روحتان را جا گذاشتید بدانید یک معمار منزلتان را خلق کرده است.

لوکوربوزیه

نمونه کارهای معماری و طراحی داخلی

فضای ایده آل خود را از ما بخواهید!