فرم نظرسنجی مشتریان

لطفا برای ارائه بهتر خدمات توسط مدیاتیم فرم نظرسنجی زیر را پر کرده و ارسال نمایید. امیدواریم با گذاشتن کمی وقت مدیا تیم را در رسیدن به اهدافش برای ارائه بی نقص خدمات، همراهی کنید.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

نام شرکت (الزامی)

لطفا به موارد زیر از 0 تا 20 نمره دهید.

نحوه اطلاع رسانی در خصوص خدمات قابل ارائه (بروشور، وبسایت)

میزان اطلاعات پرسنل از خدمات و کار خود

میزان دقت و سرعت عمل پرسنل شرکت نسبت به انجام خدمات

میزان سرعت عمل در پاسخگویی به مشکلات و سوالات

برخورد پرسنل شرکت با شما (حضوری و تلفنی)

میزان انطباق کلی کارها و خدمات ارائه شده با انتظارات شما

کیفیت خدمات

سهولت دسترسی شما به شرکت و پرسنل

کیفیت آموزش جهت استفاده از خدمات

رضایت شما از میزان هزینه در قبال خدمات انجام شده

میزان پایبندی به اصول قرارداد

تمایل به ادامه همکاری با شرکت

لطفا درصورت لزوم ما را از نظرات خود آگاه سازید.

توضیحات لازم درباره هر یک از موارد

پیشنهادها