نرم افزار

نرم افزار سفارشی

امروزه استفاده از نرم افزار های گوناگون در صنف ها و مشاغل مختلف به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.این نرم افزار ها وظایف مختلف را برای افراد به عهده میگیرند و به نوعی سهولت و راحتی را برای آنان به ارمغان می آورند.
مدیا تیم پیشنهاد های ویژه ای را برای شما دارد، باتوجه به دارا بودن کارشناسان حرفه ای در قالب گروه توسعه و تحقیق راهکارهای نرم افزاری را به شما پیشنهاد می دهد.
در حال حاضر مدیا تیم ۲ نرم افزار بسیار کاربردی آماده ارائه دارد: 
• نرم افزار مدیریت مشتریان که برای صنف ها و مشاغل مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و باعث می شود که به نوعی ارتباط و کسب و کار با مشتریان همواره در یک سیستم قابل پیگیری می باشد.
• نرم افزار نمایش محصولات که این نرم افزار هم مورد استقبال فروشگاه های مختلف قرار گرفته است بویژه صنف جواهر فروشی ها و نتایج بسیار مناسبی از مشتریان خود دریافت کرده اند.