درباره ما

[title title=”مختصری درباره ما” textcolor=”#333333″ size=”h3″ custom_font_size=”0″ custom_mg_bt=”0″ text_align=”center” style=”style-02″ line_width=”wide” line_color=”#000000″]

هدف ما، خلق جهان دیجیتالی و واقعی متفاوت، برای معرفی هر برند و کسب و کاری است. سعی داریم با توجه به مفهوم تحقیق و توسعه و تکیه بر تجربه و علم خود، راهی به سوی دنیایی بهتر، خلاق و پیشرو بگشاییم. در پیمودن این مسیر مدیا تیم همواره در کنار مشتریان خود خواهد بود.

مدیا تیم

شرکت مدیا شید پارسه با دارا بودن دو دپارتمان تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات (اعم از طراحی سایت، بهینه سازی سایت، طراحی نرم افزار و اپلیکیشن و…)، و طراحی گرافیکی، طراحی داخلی و غرفه سازی فعالیت دارد و این دو دپارتمان در راستای فعالیت اصلی شرکت که تحقیق و توسعه (Research & Development) است، عمل می کنند. این گروه فعالیت خود را از سال ۹۰ آغاز و در سال ۹۳ به طور رسمی با نام مدیا شید پارسه به ثبت رسید.

[title title=”تیم ما” textcolor=”#333333″ size=”h3″ custom_font_size=”0″ custom_mg_bt=”0″ text_align=”center” style=”default” line_width=”wide” line_color=”#000000″][our_team number=”4″ layout=”lists2″ preview_style1=”http://demo.thimpress.com/fedora/dev/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/our-team/list-01.jpg” preview_style2=”http://demo.thimpress.com/fedora/dev/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/our-team/list-02.jpg” preview_style3=”http://demo.thimpress.com/fedora/dev/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/our-team/list-03.jpg” preview_style4=”http://demo.thimpress.com/fedora/dev/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/our-team/list-04.jpg” preview_style5=”http://demo.thimpress.com/fedora/dev/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/our-team/list-05.jpg” preview_style6=”http://demo.thimpress.com/fedora/dev/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/our-team/slider-01.jpg” preview_style7=”http://demo.thimpress.com/fedora/dev/wp-content/themes/fedora/inc/admin/layout/our-team/slider-02.jpg” column=”3″ column_def=”4″]